عکس تزیینی است!
دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق علیه السلام (تهران)، امسال بنا دارد که در کلیه شهرستانهایی که دانشجویی از آنها در دانشگاه امام صادق علیه السلام تحصیل می کند، محصولات فرهنگی به مناسبت ماه محرم توزیع کند.
شیرگاه هم که دو دانشجو دارد، بی نصیب نخواهد بود، ان شاء الله.
یک نکته مهم در توزیع محصولات فرهنگی و کالاهای رسانه ای این است که رایگان بودن و مفت به دست آمدن یک کالا ( به ویژه از نوع فرهنگی) بزرگترین آسیب توزیع خواهد بود و نتایج عکس خواهد داشت. 
از معیارهای کمی اندازه گیری سطح فرهنگ یک منطقه، مقدار کتابهایی هست که می خرند.
فکر می کنید، مردم شهر ما، شیرگاه، چقدر کتاب می خرند؟