امسال جمعیت خیلی بود. همه اینو می گفتن. هوا سرد بود ولی همچین جمعیتی هیچ وقت دیده نشده بود. اگه كسی شك داره بره از یكی از اونایی كه این جمعیت رو دیدن بپرسه. بره فیلم تظاهرات سالهای قبل رو با امسال مقایسه كنه. سلام بر مردم شهر من.